Tilauslomake      Palautelomake      Yhteystiedot     
Tunnus
Salasana
 
Tietoa ohjelmasta
Tarjouspaketit

KOKEILE SITOUMUKSETTA
4 viikon ajan

Avaa sivukoti.com ohjelma

Lähetämme sinulle laskun. Jos laskua ei ole maksettu kuukauden kuluessa, tilauksesi perutaan ja avaamasi sivusto suljetaan.

Sopimusehdot

1.SOPIMUSOSAPUOLET

Tämän sopimuksen osapuolina ovat SIVUKOTI.COM sekä SIVUKOTI.COM palvelua käyttävä taho (jäljempänä asiakas).

2.SOPIMUKSEN KOHDE

Sopimuksen kohteena on SIVUKOTI.COMn Asiakkaalle tuottama ja tarjoama web hosting -palvelu. Asiakas sitoutuu käyttämään SIVUKOTI.COMn palvelua tässä sopimuksessa mainituin ehdoin.

3. SIVUKOTI.COMn VASTUUT

SIVUKOTI.COM luovuttaa asiakkaalle asiakkaan tilaamat palvelut ja palveluiden käyttämiseen tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. SIVUKOTI.COMn korvausvastuu SIVUKOTI.COMn toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista rajoittuu korkeintaan asiakkaan palvelun kahden kuukauden palvelumaksujen suuruiseen rahamäärään. Välillisiä ja varallisuuteen tai kolmansien osapuolten toiminnasta aiheutuneita vahinkoja SIVUKOTI.COM ei korvaa. SIVUKOTI.COM ei vastaa asiakkaan web-ylläpitopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. SIVUKOTI.COM ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta asiakkaaseen tai asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. SIVUKOTI.COM ei vastaa virusten aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista. SIVUKOTI.COM ei vastaa kolmansien osapuolien toiminnasta aiheutuvista häiriöistä tai vahingoista.

4.ASIAKKAAN VASTUUT

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksien ja salasanojen käytöstä ja niiden avulla tapahtuvasta suorasta ja välillisestä toiminnasta. Asiakas käyttää tietoverkkoja omalla vastuullaan.
Verkkotunnuksen varaamisen yhteydessä asiakas sitoutuu noudattamaan verkkotunnuksia myöntävien tahojen sääntöjä ja määräyksiä. Asiakas vastaa viimekädessä itse omasta verkkotunnuksestaan ja sen käytöstä. Asiakkaan ja SIVUKOTI.COMn välisen asiakassuhteen päätyttyä Asiakas vastaa verkkotunnuksensa varaamisesta ja uusimisesta itse. Asiakas vastaa omien palvelujensa tietosisällöstä ja sitoutuu noudattamaan tietosisällön osalta Suomen lakia. Suomen lakien tai hyvän tavan vastaista tietosisältöä ei saa säilyttää tai käyttää SIVUKOTI.COMn palvelimilla.
Asiakas ei saa mydä eenpäin SIVUKOTI.COM:sta ostamansa palvelua.

5.MAKSUT

Asiakassuhde ja SIVUKOTI.COM -palveluiden laskutus tapahtuu palveluiden tilaamisen ja maksamisen yhtedessä. Asiakas maksaa käyttömaksun ensimmäisen sopmuksen hinnaston mukaisesti. Sopimushintojen muuttuessa asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus. Palveluiden maksaminen tapahtuu etukäteen. Mikäli Asiakas ei maksa laskuaan on SIVUKOTI.COMlla oikeus katkaista asiakkaan palvelu 28 päivän kuluttua laskun eräpäivästä. Mikäli asiakas ei vieläkään maksa laskuaan on SIVUKOTI.COMlla oikeus poistaa asiakkaan tiedot web-ylläpidosta ja lopettaa palvelu 28 päivän kuluttua palvelun katkaisusta. Suljetun tai katkaistun palvelun avaamisesta SIVUKOTI.COM perii hinnaston mukaisen avausmaksun.
Mikäli asiakas ei maksa laskujaan ei SIVUKOTI.COMlla ole velvollisuutta uusia tai ylläpitää asiakkaan verkkotunnuksia.
Asiakkaan tulee maksaa lähetetyt laskut laskun eräpäivänä. Mikäli maksu viivästyy on SIVUKOTI.COMlla oikeus periä lainmukaista viivästyskorkoa. SIVUKOTI.COM siirtää maksamattomat laskut kolmannen osapuolen perittäväksi.

6.VOIMASSAOLO

Sopimuksen alkamispäivä on sama kuin palvelun ostopäivämäärä. Sopimus on voimassa 12 kuukauden jaksoissa. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli ei noudata sopimusta tai sen ehtoja. SIVUKOTI.COM voi purkaa sopimuksen etenkin, jos asiakas on jättänyt laskunsa maksamatta 28 päivää laskun eräpäivästä lukien tai asiakas häiritsee muuta web-ylläpitopalvelua tai käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan.

7.PALVELUN TEKNISET RAJOITTEET

SIVUKOTI.COMn verkkosivuilla olevassa palvelukuvauksessa määritellään asiakkaan käytössä oleva levytila ja tiedonsiirtokapasiteetti. Palvelukuvauksessa määritellyn määrän ylittävästä osasta SIVUKOTI.COM laskuttaa voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

8.SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä palvelusopimusta ilman SIVUKOTI.COMn lupaa. SIVUKOTI.COMlla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

9.ERIMIELISYYDET

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne myös sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka. Tähän sopimukseen ja siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.

10.MUUTOKSET

SIVUKOTI.COM pidättää itsellään oikeudet hinnanmuutoksiin ja sopimusehtojen muutoksiin.

Ohjelmat

Perusohjelman lisäksi voit valita käyttöösi erilaisia, omia tarpeitasi vastaavia lisäohjemia: